Od 2000 r. sprzedajemy maszyny, sprzęt i środki czystości, profesjonalne doradztwo i autoryzowany serwis
wartość koszyka: 0 zł, koszt dostawy od 10 zł (więcej ») do darmowej brakuje 200 zł
FINALIZUJ ZAMÓWIENIE w 2 krokach
  wariant cena ilość wartość rabat
koszt dostawy od 10 zł (więcej ») do darmowej brakuje 200 zł
do zapłaty 0 zł
KOD RABATOWY
OK
FINALIZUJ ZAMÓWIENIE w 2 krokach

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem www.teraz-czysto.pl (dalej sklep internetowy), prowadzonym przez PUMIS S.C. ul. Budowlanych 6, 45-005 Opole, NIP: 7542577604, REGON: 531526662 (dalej Sprzedawca). Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej sklepu internetowego.

1. Zakres obowiązywania Regulaminu
Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego. Oferta sklepu internetowego przeznaczona jest dla klientów detalicznych.

2. Zawarcie umowy
Prezentacja produktów w sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych w aplikacji sklepu internetowego funkcji i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Potwierdzenie i finalizacja zamówienia następuje poprzez wybranie przycisku „zamawiam i płacę”. Wybranie tego przyciski jest równoznaczne ze złożeniem wiążącego strony umowy zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku zakupowym. Z chwilą wpływu i rejestracji zamówienia w systemie informatycznym sklepu internetowego zawarta zostaje umowa sprzedaży. Potwierdzenie zamówienia i zawarcie umowy zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną (e-mail), na adres wskazany w zamówieniu.

3. Opinie konsumenckie
Opnie w sklepie są sprawdzane pod kątem autentyczności i pochodzą  od konsumentów, którzy w rzeczywistości kupili/używali oceniane produkty. Są weryfikowane przez obsługę sklepu internetowego przed publikacją.

4. Język i zasady utrwalania umowy
Umowa sprzedaży zostaje zawarta drogą elektroniczną, jednakże Sprzedawca utrwala jej treść na piśmie w języku polskim. Treść umowy zostanie przesyłana pocztą elektroniczną (e-mail) na adres Kupującego, wskazany w zamówieniu. Informacje dotyczące zamówienia dostępne będą także na koncie klienta w sklepie internetowym.

DOSTAWA

 1. Zamówione produkty dostarczane będą za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedawcą firm kurierskich.
 2. Wskazane w ofercie ceny produktów nie uwzględniają kosztów przesyłki.
 3. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki dostępne są także w procesie składania zamówienia w sklepie internetowym.
 4. Koszty wysyłki wynoszą:
 •   0 zł - odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (Opole, ul.Budowlanych 6)
 •   0 zł - jeśli zamówione produkty wraz z kosztami przesyłki na terenie Polski przekraczają wartość 200 zł brutto
 • 10 zł - Paczkomaty Inpost (zapłata z góry, dostawa w 1 dzień)
 • 20 zł - kurier DPD (zapłata z góry, dostawa w 1-2 dni)
 • 20 zł - kurier FEDEX (zapłata z góry, dostawa w 1-2 dni)
 • 25 zł - kurier DPD pobranie (zapłata przy odbiorze, dostawa w 1-2 dni)
 • 25 zł - kurier FEDEX pobranie (zapłata przy odbiorze, dostawa w 1-2 dni)
 • 100 zł / € 22 - dostawa za granicę do krajów UE (stały koszt, bez względu na ilość zamówionych produktów, wagę oraz rodzaj płatności).

  5. Realizacja zamówienia poza granice Polski (wyłącznie kraje UE) następuje po wpływie środków na konto Sprzedawcy a czas dostawy wynosi zwykle 7 dni roboczych. W przypadku zamówienia produktów o dużych gabarytach lub wadze, kiedy kalkulacja kosztu wysyłki zagranicznej z firmy kurierskiej wyniosłaby powyżej 100 zł / € 22 wycena jest przygotowywana indywidualnie z opcją rezygnacji kupującego bez ponoszenia przez niego żadnych kosztów.

PŁATNOŚĆ
 1.  Sklep oferuje następujące metody płatności:
  • pobranie (zapłata przy odbiorze)
  • PayU (szybkie przelewy)
  • BLIK
  • e-Raty on-line (10 rat 0%, wszystkie formalności on-line w 15 minut)
  • przelew z terminem 14 dni, konto 98 1050 1504 1000 0022 1674 1831  PUMIS S.C.
  • przelew na podstawie f-ry PRO-Forma, konto 98 1050 1504 1000 0022 1674 1831  PUMIS S.C.
  • przelew w PLN: 98 1050 1504 1000 0022 1674 1831  PUMIS S.C.
  • przelew w EURO: IBAN: PL 65 1050 1504 10000 0097 6447 1117 ; SWIFT:INGBPLPW  PUMIS S.C.
  • e-LEASING (wszystkie formalności on-line)
  • karta / Google Pay / Apple Pay
  • PayPal
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności, za zamówione produkty i koszty dostawy. W przypadku gdy Kupujący wybrał formę zapłaty "za pobraniem" realizacja zamówienia następuje niezwłocznie. Zamówienie ulega anulowaniu, jeśli wpłata środków za zamówione produkty nie nastąpi w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia. Zamówione produkty do momentu rejestracji wpłaty, nie będą w sklepie zarezerwowane.
 3. Sklep wysyła faktury i paragony pocztą e-mail.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący, bez względu na to czy jest konsumentem czy też nie, ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Możliwość odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie zamówionego produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie zamówionego produktu.
 2. O odstąpieniu od umowy, pod rygorem nieważności, Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę w formie pisemnej w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem na adres sklep@teraz-czysto.pl). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu (pobierz wzór).
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupującemu zostaną zwrócone wszystkie dokonane płatności, w tym różnica kosztów pomiędzy otrzymaną przez Sprzedawcę należnością za dostawę i kosztem najtańszej opcji dostarczenia oferowanej przez Sprzedawcę o której mowa w Regulaminie. Zwrot należności nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie woli Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Strony umowy uzgodnią inny sposób. Kupujący w każdym przypadku nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca , w przypadku gdy produkty zostały już wysłane do Kupującego, zastrzega sobie prawo, wstrzymania się ze zwrotem należności do czasu zwrotu produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Produkty należy odesłać niezwłocznie na adres Sprzedawcy tj.: PUMIS S.C. ul. Budowlanych 6, 45-005 Opole, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało wysłane do Sprzedawcy oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy.
 6. Koszty zwrotu produktów ciążą na Kupującym.
 7. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz za prace niezbędne do przywrócenia jej wyglądu do stanu wyjściowego (mycie, czyszczenie oraz wymianę widocznie zużytych części).
 8. Kupujący, celem usprawnia procedury zwrotu, zobowiązany jest wraz z produktem zwrócić Sprzedawcy dowód zakupu (faktura lub paragon).
 

REKLAMACJE: ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ / WADY

 1.  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Kupującym przysługuje prawo określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287). Na zasadach tam określonych Kupujący może żądać naprawy lub wymiany produktu niezgodnego z umową bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny produktu albo odstąpić od umowy.
 2.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności zamówionego produktu z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego produktu określony został dłuższy termin przydatności do użycia.
 3. Zarówno Kupującym którzy są konsumentami jak i tym którzy nimi nie są przysługuje prawo składania reklamacji w ramach rękojmi z powodu wad fizycznych i prawnych w terminie 2 lat od wydania towaru.
 4. W przypadku gdy Kupującemu z tytułu zakupionego produktu przysługuje na ten produkt dodatkowa gwarancja, Informacje dotyczące jej warunków Sprzedawca dołączy do przesyłki produktu. Warunki gwarancji dostępne będą także w aplikacji sklepu internetowego.
 5. Zwrotu reklamowanego produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy tj. PUMIS S.C.ul. Budowlanych 6, 45-005 Opole.
 6. Reklamacje należy złożyć na druku reklamacji, który stanowi załącznik do Regulaminu (pobierz druk).
 7. Reklamacje można składać:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@teraz-czysto.pl
  b) na piśmie na adres: PUMIS S.C. ul. Budowlanych 6, 45-005 Opole
  c) telefonicznie pod numerem 605 224-189


USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zalecane jest włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz akceptacji plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć, bez zbędnej zwłoki, wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne.
 3. O wszelkich ujawnionych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usługach sklepu internetowego Kupujący mogą powiadomić Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sklep@teraz-czysto.pl. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego należy wskazać rodzaj oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.  

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Informujemy, że Kupującym będącymi Konsumentami przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.
 2. Ponadto pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
   
4.8